PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 6-ciu budynków mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej w Stargardzie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 6-ciu budynków mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej w Stargardzie o średnicy od 76,1 + 76,1/225 mm do 42,4+42,4/160 , Lc = ~329 m.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 03.11.2021 r.