PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku administracyjnego ul. Nasienna 6 w Stargardzie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku administracyjnego przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie. 

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 09.08.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 09.08.2022r.