PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotła węglowego WR-25 nr 7, na terenie ciepłowni.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotła węglowego WR-25 nr 7, zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC sp. z o.o. 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 24.05.2023r.