PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do budynków (…) przy ul. Kochanowskiego ( zadanie a ) oraz przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków (…) w rejonie ul. Barnima, Wyszyńskiego i Skarbowej ( zadanie b ) w Stargardzie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do budynków B4 i B5 ( etap I ) przy ul. Kochanowskiego ( zadanie a ) oraz przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków B i C w rejonie ul. Barnima, Wyszyńskiego i Skarbowej (etap I ) w Stargardzie ( zadanie b ).

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 11.07.2022 r.