PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Usługowej oraz przebudowy fragmentu sieci ciepłowniczej przy ul. Żybułtowskiej w Stargardzie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Usługowej 4 ( zadanie ”a”) oraz przebudowy fragmentu sieci ciepłowniczej przy ul. Żybułtowskiej ( zadanie „b”) w Stargardzie

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

22.04.2022 r. – ogłoszenie