PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bema 1, 1a w Stargardzie (…).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bema 1, 1a w Stargardzie o średnicy 60,3+60,3/200 mm, Lc=~161 m.

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 29.07.2022r.