PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku administracyjnego BIO STARsp. z o.o. ( …)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku administracyjnego BIO STAR sp. z o.o. przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie o średnicy 2 x 42,4/125, L=∼ 51 m

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

Ogłoszenie do 20.09.2023r.