PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ( … ) dla obiektów PKP przy ul. Dworcowej w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego posadowienia kontenera technicznego dla potrzeb węzła cieplnego wraz z przyłączami i przebudową istniejących sieci ciepłowniczych dla obiektów PKP przy ul. Dworcowej w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 02.02.2023