PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie.

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/ 

ogłoszenie 10.09