PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków (…) w Stargardzie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Dworcowej 22, Wojska Polskiego 84, Józefa Bema 1, 1a-d oraz Czarnieckiego 12 w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 05.05.2022 r.