PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy cieplnych do budynków przy ul: Żeromskiego i Wojska Polskiego w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Żeromskiego 1, 3 oraz Wojska Polskiego 55 w Stargardzie. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2019 r. o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego.

Szczegóły w ogłoszeniu o przetargu : 

ogłoszenie PEC 5-2019

Specyfikacja dostępna na stronie: 

https://pec.stargard.pl/z-5-2019-przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-przylaczy-cieplnych-do-budynkow-przy-ul-zeromskiego-13-oraz-wojska-polskiego-55-w-stargardzie/