PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 2,4,6,8 w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 2,4,6,8 w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 19.04.2023r.