PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę elementów rusztu z pokładem ciężkim typu RŁ do kotła węglowego WR-10

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę elementów rusztu z pokładem ciężkim typu RŁ do kotła węglowego WR-10.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

Ogłoszenie 15.07.2022 r.