PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej – system KAN – THERM.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę armatury hydraulicznej – system KAN – THERM.

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 30.05.2022