PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 06.02.2023