PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 3 przetargi nieograniczone na: dostawę ciepłomierzy oraz przetworników przepływu; wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Podleśnej w Stargardzie; dostawę 6 laptopów z oprogramowaniem.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy oraz przetworników przepływu.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 07.10

 

PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 9-ciu budynków mieszkalnych ( B6 oraz B8-B-15) przy ul. Podleśnej w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 11.10.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 11.10

 

 

PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 6 laptopów z oprogramowaniem biurowym.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 12.10