PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczone na dostawę: elementów automatyki do węzłów cieplnych i ciepłomierzy oraz przetworników przepływu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetargi nieograniczone na dostawę :

 

elementów automatyki do węzłów cieplnych.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 13.04.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 13.04

 

ciepłomierzy oraz przetworników przepływu.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 14.04