PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczone: na dostawę 9 szt. kompaktowych węzłów cieplnych oraz na opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych oraz dokumentacji projektowo-przetargowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie PEC Sp. z o.o..

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczone.

 

Na dostawę 9 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 17.08

 

Na opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych oraz dokumentacji projektowo – przetargowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 26.08