PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczone: na dostawę 4 600,0 ton miału węglowego oraz na wykonanie projektu budowlanego posadowienia kontenera technicznego dla potrzeb węzła cieplnego (… ) w Stargardzie .

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 4 600,0 ton miału węglowego .

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 14.01

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony wykonanie projektu budowlanego posadowienia kontenera technicznego dla potrzeb węzła cieplnego wraz z przyłączami i przebudową istniejących sieci ciepłowniczych dla obiektów PKP przy ul. Dworcowej w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 17.01