PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczone: na dostawę 12 szt. kompaktowych węzłów cieplnych oraz na wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 4-ch zespołów budynków mieszkalnych w Stargardzie ( … )

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 12 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 03.02.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 03.02

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 4-ch zespołów budynków mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej ( etap I ) w Stargardzie, o średnicy od 2 x 114,3/225 mm do 26,9+26,9/125 mm, Lc= ~ 582 m.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 07.02