PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi na dostawę wymienników JAD oraz wymienników płytowych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczony na dostawę wymienników JAD oraz wymienników płytowych.

 

Przetargi przeprowadzane sa bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Terminy składania ofert upływa:

  • na dostawę wymienników płytowych – dnia 10.08.2022 r. o godz. 10.00
  • na dostawę wymienników JAD  – dnia 10.08.2022 r. o godz. 12.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 10.08.2022r.

ogłoszenie 10.08.2022r. (2)