PEC sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie. 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 14.04.2023