PEC sp. z o.o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 8-12 przy ul. Orzeszkowej w Stargardzie (…).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 8-12 przy ul. Orzeszkowej w Stargardzie o średnicy od 76,1 +76,1/225 mm do 42,4+42,4/160, Lc= ~ 236 m.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 10.05.2023r.