PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony wykonanie przyłącza cieplnego do budynku handlowo – usługowego w Lipniku (…)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku handlowo – usługowego nr 3 przy ul. Stargardzkiej w Lipniku o średnicy od 88,9+88,9/250 mm do 76,1+76,1/225, Lc=~ 95 m.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2022 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/