P.E.C. Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu stropu w budynku kotłów WR-10 na terenie Ciepłowni.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie na wykonanie remontu stropu w budynku kotłów WR-10 na terenie Ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie.   

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl

 

ogłoszenie PEC Sp. z o.o.