P.E.C. Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotła węglowego WR-25 nr 7, zlokalizowanego na terenie ciepłowni P.E.C. Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotła węglowego WR-25 nr 7, zlokalizowanego na terenie ciepłowni P.E.C. Sp. z o.o. w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl 

ogłoszenie