P.E.C. Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 4 przetargi nieograniczone na dostawę: armatury hydraulicznej – system KAN-THERM; wymienników ciepła JAD; wymienników płytowych oraz elementów automatyki do węzłów cieplnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 4 przetargi nieograniczone na dostawę  :

 

armatury hydraulicznej – system KAN-THERM

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 29.04.2021 r. o godz. 10.00.

ogłoszenie 17-21

 

wymienników ciepła JAD

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2021 r. o godz. 10.00.

ogłoszenie 18

 

wymienników płytowych

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2021 r. o godz. 10.00.

ogłoszenie 19

 

– elementów automatyki do węzłów cieplnych

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2021 r. o godz. 10.00.

ogłoszenie 20-21

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl