P.E.C. Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczone: na dostawę miału węglowego i elementów stalowych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczone.

 

Na dostawę 11 500,00 ton miału węglowego

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2021 r. o godz. 10.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl

PEC 1 – ogłoszenie

 

 

Na dostawę elementów stalowych

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2021 r. o godz. 10.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl

ogłoszenie PEC 2