Ogłoszenie XII edycji Konkursu Gospodarczego Stargardzkiej Izby Gospodarczej 2019

Ogłoszenie XII edycji Konkursu Gospodarczego Stargardzkiej Izby Gospodarczej 2019

Zadaniem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości, prowadzącej do wzrostu potencjału i konkurencyjności firm zrzeszonych w SIG, oraz innych firm z województwa zachodniopomorskiego, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów Konkursu oraz propagowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy. 

 

Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:

1/ Lider Stargardzkiego Biznesu w skali Mikro, Małego, Średniego Przedsiębiorstwa,

2/ Produkt Roku/Usługa Roku,

3/ Inwestor Roku,

4/ Eksporter roku.

  

Wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie Ogólnym Konkursu Gospodarczego SIG 2019, natomiast Wnioski Zgłoszeniowe – w załącznikach do Regulaminu Ogólnego Konkursu Gospodarczego SIG 2019, w podziale na kategorie, które znajdują się do pobrania poniżej.

Każdy przedsiębiorca może zgłosić udział do jednej lub do kilku kategorii.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Termin zgłaszania kandydatur ( złożenie wypełnionych wniosków ) upływa z dniem 15 listopada br.

Finał Konkursu czyli uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2020 roku.

Regulamin Ogólny Konkursu Gospodarczego SIG 2019

Lider Stargardzkiego Biznesu w skali Mikro, Małego, Średniego Przedsiębiorstwa 2019

Produkt Roku; Usługa Roku 2019

Inwestor Roku 2019

Eksporter Roku 2019