Abolicja w opłacaniu składek, ulgi, umorzenia – bezpłatne spotkanie informacyjne z przedstawicielami ZUS

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Stargardzie uprzejmie informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 upływa termin dla przedsiębiorców na składanie wniosków o umorzenie należności z tytułu składek za okres od 01 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

 

W związku z powyższym, w celu przybliżenia warunków umorzenia na podstawie powyższej ustawy oraz stosowanych w Zakładzie ulg w spłacie zadłużenia, na organizowanym spotkaniu z płatnikami oraz osobami preferującymi samo zatrudnienie, kierownictwo tutejszego Inspektoratu omówi następujące zagadnienia:

  • Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład.
  • Dobrowolna spłata należności w ramach udzielanych ulg (warunki oraz zasady rozkładania należności na raty)
  • Zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności.
  • Innowacyjne rozwiązania z zakresu usług elektronicznych, zapewniających lepszą komunikację klientów z Zakładem.

Ponadto do dyspozycji uczestników spotkania, jako dodatkowe materiały informacyjne będą dostępne wydawnictwa z zagadnień omawianych na spotkaniu.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 21 listopada br. na godz. 12.00 – 14.00 w siedzibie Stargardzkiej Izby Gospodarczej przy ul. Mieszka I-go 1 A ( Brama Pyrzycka ).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa do dnia 20 listopada br. na adres poczty elektronicznej biuro@sig.stargard.pl lub pod nr telefonu 91 578 64 40.